Disclaimer, copyright en privacybeleid 

Disclaimer, copyright en privacybeleid

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De website: iedere pagina van de website www.onswaterland.nl waarin Stichting Promotie Waterland een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

De uitgever: Stichting Promotie Waterland, eigenaar van de website;

De gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;

De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten welke op deze website staan;

Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Stichting Promotie Waterland spant zich er voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Stichting Promotie Waterland verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Stichting Promotie Waterland is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Stichting Promotie Waterland mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hen gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Stichting Promotie Waterland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is Stichting Promotie Waterland niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

Stichting Promotie Waterland behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken.

In aansluiting daarop kan Stichting Promotie Waterland de toegang tot de webpagina monitoren. U zult Stichting Promotie Waterland, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Over Waterland op de kaart
Over Waterland op de kaart
Het weer in Waterland
Weersverwachting
Monnickendam